אדריכל: פלגג טכנולוגיות

יישוב : תל אביב

מזמין: מרכז הירידים

קונסטרוקטור: שמעון שטירלר

חיפוי מעטפת המבנה  בכ 1,100 מ"ר לוחות גאזל בחתך 50/150 מגולוון וצבוע, אשר הורכבו על גבי קונסטרוקציית פלדה שסופקה אף היא על ידי פלגג.