אדריכל: שורץ בסנוסוף אדריכלים

יישוב: חיפה

שנת הקמה – 2012

750 מ"ר פח גלי 18/76 מגולוון צבוע

100 מ"ר קירות מסך (על ידי אחרים)